Vítejte na novém informačním a vzdělávacím portále pro obce ČR, který navazuje na 9letou praxi vzdělávací instituce UKZ. Aktivity této společnosti jsou prioritně zaměřeny do sektoru veřejné správy, především k městům, obcím a jimi zřízeným organizacím. Na základě Vašich požadavků byl vytvořen web, který je specificky zaměřen na problematiku GDPR (Nařízení EU o ochraně osobních údajů) v podmínkách obcí ČR.

Na těchto stránkách najdete platnou LEGISLATIVU ( Nařízení EU 2016/679 ,  tzv. vodítka Pracovní skupiny WP29 a budou zde zveřejňována stanoviska ÚOOÚ, jakož i Ministerstva vnitra ČR k problematice GDPR ).

Formou AKTUALIT Vás budeme průběžně seznamovat s problematikou přípravy a implementace Nařízení (GDPR) v podmínkách obcí ČR.

V odkazu ŠKOLENÍ najdete přehled aktuálních seminářů, workshopů a konferencí, které pro Vás v následujícím období připravujeme.

Na obsahu těchto stránek spolupracujeme s odborníky z řad  pracovní skupiny Úřadu vlády České republiky k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů, renomovanými advokátními kancelářemi, které se této problematice věnuji. Mezi další spolupracující subjekty budou softwarové společnosti, které dodávají informační systémy pro města a obce a společnosti zabývající se ochranou dat.