Milé kolegyně, vážení kolegové,

skvělá zpráva pro obce ČR přichází ze stránek MVČR, kde vznikl samostatný odkaz na problematiku GDPR. Ministerstvo zde slibuje celou řadu metodických pomůcek pro efektivnější implementaci GDPR. Odkaz : http://www.mvcr.cz/gdpr/

Aktuálně zde najdete aktuality, v rámci kterých nelze opomenout :

Katalog prací nově upravuje činnost pověřence : Dne 1. ledna 2018 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů.
Do katalogu prací ve veřejných službách a správě se nově doplňuje činnost referenta správy osobních údajů zahrnující též činnost pověřence pro ochranu osobních údajů, a to (v závislosti na povaze činnosti správce a zpracovatele osobních údajů, u něhož pověřenec působí) do platových tříd v rozmezí od 10. do 13. platové třídy.

Ministerstvo vnitra iniciovalo vznik robota na chatování tzv. „chatbota GDPR“
Otázky k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů lze klást také na stránkách Svazu průmyslu a dopravy České republiky, kde byl uveden do provozu automatický komunikátor disponující databází otázek a odpovědí k obsahu a podstatě nařízení.
http://www.spcr.cz/chatbot-gdpr 

S jeho pomocí se lze rychleji zorientovat v základních institutech nařízení. Ministerstvo vnitra podpořilo vznik tohoto komunikačního nástroje, nezajišťuje však přímo jeho provoz ani vývoj jeho obsahu. Jde o vzdělávací nástroj, který má za cíl usnadnit orientaci v této problematice.