S.R.O. z účetního a daňového hlediska, DM- zatřídění, odpisy, technické zhodnocení – 31.10.2018

1 390  bez DPH

Školení probíhá na adrese:
Zámečnická 2, Znojmo prostory UKZ s.r.o.
V čase 9:00 – 13:00h

Katalogové číslo: 20181031 Kategorie: Štítek:

Popis

Termín: 31.10.2018
Prezence 8:30 – 9:00 hod.
Přednáška 9:00 – 13:00 hod.

Školí:
RNDr. Petr Beránek

Adresa
Kurz probíhá na adrese:
Zámečnická 2, Znojmo (prostory UKZ)

Cena: 1390 Kč bez DPH
V ceně: materiály a drobné občerstvení

ANOTACE:

S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska
Určeno společníkům s.r.o., jednatelům, a dále účetním a daňovým poradcům, kteří řeší problematiku s.r.o.

·  společenská smlouva a zákon o korporátních společnostech
·  rozdělování zisku
·  rezervní fond
·  povinnosti a zodpovědnosti společníka
·  činnost a zodpovědnost jednatele společnosti
·  jednatelská smlouva
·  odměny a cestovní náhrady jednatele
·  nový pohled na benefity neodměňovaného jednatele (od roku 2018)
·  diskuze
·  odpovědi na dotazy

Dlouhodobý majetek, zatřídění, odpisy, technické zhodnocení
Vymezení dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska.

·         pořizovací a vstupní cena dlouhodobého majetku
·         evidence a inventarizace majetku
·         technické zhodnocení
·         účetní odpisy – interní směrnice
·         daňové odpisy – způsoby odpisování
·         zatřídění do odpisových skupin v roce 2014
·         porovnání zrychleného a rovnoměrného odpisování.
·         odpisování specifických druhů majetku;  komponentní odepisování
·         specifika daňových odpisů nehmotného majetku
·         přerušení odpisování, optimalizace daňové povinnosti pomocí odpisů
·         hmotný a nehmotný majetek v daňové evidenci fyzických osob

 

RNDr. Petr Beránek