Rozšíření obsahu rubriky GDPR
27. 10. 2017 – Úřad pro ochranu osobních údajů rozšířil a doplnil obsah rubriky GDPR. Všichni návštěvníci webu Úřadu najdou veškeré informace vztahující se k Obecnému nařízení v příslušné rubrice v levém menu.

https://www.uoou.cz/gdpr/ds-3938/p1=3938

Novinkou je podrubrika Otázky a odpovědi k GDPR, ve které Úřad zveřejnil nejčastější otázky k Obecnému nařízení, na které je dotazován. Základní příručka k GDPR, která byla upravena, pak obsahuje přehled základních pojmů a informací vztahujících se k Obecnému nařízení.
„Podrubrika Otázky a odpovědi k GDPR bude nadále rozšiřována. V současné chvíli obsahuje témata jako je certifikace, vydávání osvědčení, kodexy chování pro veřejnou správu, porušení zabezpečení osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů, práva subjektu údajů, právní důvody zpracování a sociální služby,“ informoval mluvčí Úřadu Tomáš Paták.
Ostatní původní rubriky GDPR a role ÚOOÚ, Dokumenty k GDPR a Pracovní skupina WP29 zůstaly zachovány.
Obecné nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzických osob). Jedním z cílů Obecného nařízení je zajištění větší jednotnosti pravidel ochrany osobních údajů a jeho univerzální použitelnost ve všech státech Evropské unie, ale také Islandu, Norsku a Lichtenštejnsku, jelikož jednotná pravidla pro zpracování osobních údajů budou platit v každém státě EU a třech vyjmenovaných.